Blokowanie Windows Store

Dzięki antywirusom  F-Secure (zarówno Client Security jak i Computer Protection) można blokować aplikację w systemie Windows.  Jedną z bardziej uciążliwych aplikacji  jest Windows Store za pomocą, którego można zainstalować takie aplikacje jak facebook, gry itp. Takie aplikacje są oczywiście niepożądane na komputerach znajdujących się w miejscu pracy.   Używanie Windows Store jest znanym sposobem na ominięcie zablokowanych  stron www.

W F-Secure Computer Security możemy zablokować Windows Store na dwa sposoby:

  • Blokowanie Windows Store za pomocą funkcji DeepGuard
  • Zablokowanie Windows Store za pomocą reguł zapory

Blokowanie Windows Store za pomoca funkcji DeepGuard.

Uruchamiamy Windows Store oraz menedżera zadań. W menedżerze zadań przechodzimy na zakładkę szczegóły i wyszukujemy zadanie WinStore.App.exe. Otwieramy lokalizację pliku, który powinien powinien znajdować się w poniższej lokalizacji:

C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore_11712.1001.16.0_x64__8wekyb3d8bbwe\

Następnie sprawdzamy sumę kontrolną aplikacji SHA1. Możemy do tego użyć np. programu MD5 Checksum Tool

Jak sprawdzić sumę kontrolną aplikacji

Otwieramy w przeglądarce konsolę zarządzającą PSB i przechodzimy do edycji stworzonych przez nas profili

portal zarządzający f-secure psb

 

profile ustawień f-secure

Wybieramy zakładkę ustawień ‘skanowanie w czasie rzeczywistym. Na samym dolne znajdujemy ustawienia funkcji DeepGuard. W pierwszej kolejności aktywujemy samą funkcje. Dalej korzystamy z opcji ‘Dodaj regułę’. W ramach dodawanej dodawanej reguły wypełniamy następujące pole

  1. Aktywacja  lub wyłączenie konkretnej reguły
  2. Suma kontrola aplikacji
  3. Dowolny opis reguły
  4. Blokada lub zezwolenie uruchamiania aplikacji (zaufane)

blokowanie deepguard

 

Po dodaniu reguły warto zablokować ustawienia ikoną kłódki znajdującą się lewej części interfejsu. Zmiana ikony pozwoli na zablokowanie  lub odblokowanie możliwości wprowadzenia zmian bezpośrednio z interfejsu programu na kliencie.

Po dodaniu reguł publikujemy zmiany politykę, która zostanie wysłana na hosta. Przy próbie uruchomienia Windows Store zostanie wysłany komunikat o  zablokowaniu aplikacji przez funkcję DeepGuard.

Wadą tego rozwiązania jest to, że checksum trzeba sprawdzić na każdej stacji roboczej osobno.

 

  • Zablokowanie Windows Store za pomocą reguł zapory

Otwieramy portal zarządzający, przechodzimy do ustawień profilu do którego przypisany jest klient i wchodzimy w ustawienia zapory i dodajemy regułę.  W ścieżce aplikacji podajemy %ProgramFiles%\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore_11712.1001.16.0_x64__8wekyb3d8bbwe\WinStore.App.exe lub odpowiednio inną lokalizacje gdzie znajduję się WindowsApps

Zapisujemy i publikujemy ustawienia. Nowe ustawienie doda się automatycznie do reguł zapory systemu Windows.  Po uruchomieniu Windows Store i wybraniu jakiekolwiek nowej aplikacji do zainstalowania otrzymamy komunikat o braku połączenia

Windows Store

Related Posts

0